Inligting

Feuerbach Ludwig Andreas

Feuerbach Ludwig AndreasWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Feuerbach Ludwig Andreas is 'n beroemde Duitse filosoof. Hy is in 1804 gebore in die familie van 'n kriminele. Feuerbach het Hegel se filosofiese opvattinge vanuit die Hegeliaanse Daub gehaal. 'N Bietjie later het hy self Hegel se lesings in Berlyn bygewoon.

Die basis van Feuerbach se filosofie was die oortuiging dat slegs sensualiteit die bron van ware kennis kan wees, waar, volgens die mening van hierdie filosoof, slegs die konkrete en die individu is (in hierdie opsig is daar geen algemene konsepte nie).

Krag is inherent in die menslike verstand. Feuerbach het godsdiensaangeleenthede baie belangrik in filosofie gegee. Na sy mening ontstaan ​​godsdiens op grond van die persoon se vrees vir natuurverskynsels en die onvermoë om dit in 'n vroeë stadium van ontwikkeling te verklaar.

Later begin 'n persoon in God sien wat hy self wil wees, dit wil sê, God absorbeer daardie eienskappe wat 'n persoon graag wil hê. Feuerbach ontken die dualisme van liggaam en siel en glo dat so 'n begrip as 'n onsterflike siel geen betekenis het nie.

Liggaam en siel is onlosmaaklik van mekaar. Aangesien Feuerbach se leerstelling aan die mens gerig is, word dit dikwels antropologiese materialisme genoem.

Feuerbach se filosofie is die voltooiing van Hegel se leer. Boonop oorkom dit die leer van die gegewe filosoof, sowel as van sy voorgangers. Feuerbach het die standpunt ingeneem van oordele waarvolgens die mens onlosmaaklik met sy verstand gekoppel is en terselfdertyd 'n produk van aard is. Hegel, daarenteen, oorweeg denke en die mens afsonderlik van mekaar en dring aan op 'n fundamentele verskil tussen die behoeftes van die mens en sy sensuele aktiwiteit. Feuerbach is boonop seker dat dit sensoriese gegewens is wat die basis moet vorm waaruit filosofie sal voortgaan. Die volgende formulering blyk dus korrek te wees: die filosofiese organe is eintlik die menslike sintuigorgane.

Die skakel tussen filosofie en natuurwetenskap is sterker as die skakel tussen filosofie en teologie. As gevolg hiervan sal die 'huwelik' tussen filosofie en natuurwetenskap baie vrugbaar wees. Verlossing na die dood is wat godsdiens aan die mens belowe. Die doel van die filosofie is om die mens te help om die beloftes van godsdiens op aarde na te kom. Daar is geen ander wêreld nie - hierin is Feuerbach heeltemal seker. Filosofie moet 'n persoon die geleentheid gee om hul vermoëns te ken en nie denkbeeldige vertroosting te ontvang nie.

Filosofie is die leer van die mens. Feuerbach is die skepper van die teorie van antropologiese materialisme. Net die mens het die vermoë om te dink. Die probleem van die wese van die mens berus dus op die verhouding tussen denke en wees. Feuerbach ontken die bo-menslike wese van denke, en die buite-natuurlike kenmerk daarvan (dit is eintlik 'n ontkenning van die idealistiese interpretasie van denke). Materiële prosesse is onlosmaaklik gekoppel aan menslike denke. So 'n verband word onthul deur die wetenskappe wat menslike aktiwiteite ondersoek, veral fisiologie. Die mens en die natuur is onlosmaaklik van mekaar; daarom kan die geestelike wat daaroor tuimel nie bo die natuur gekant wees nie. Antropologie word volgens Feuerbach 'n universele wetenskap. In hierdie verband pleit die filosoof vir die erkenning van die eenheid van die liggaamlike en geestelike en die ontkenning van die feit van die dualisme van die siel en liggaam. Wese en denke, fisies en geestelik, objektief en subjektief, is ook een.

Die wese van 'n persoon word weerspieël in die openbare bewussyn. Die kern van 'n persoon is sy ervaring, sensualiteit, die lewe van die hart en gees. Die mens is eerstens 'n liefdevolle, lydende wese. Hy word gekenmerk deur die strewe na geluk en ander waardes. Dit is die belangrike inhoud wat die basis moet wees vir die bestudering van verskillende vorme van sosiale bewussyn (byvoorbeeld godsdiens). Die antropologiese metode van Feuerbach is besonders deurdat dit die supersensibele tot die verstandige, die fantastiese na die reële verminder, ens. Hy staan ​​vir die eenheid van alle mense, aangesien die aktiwiteit van elke persoon sensueel van aard is.

Feuerbach is 'n kritikus van idealisme. Die filosoof weerlê die idealistiese idee van die moontlikheid van logiese onderbou van die bestaan ​​van die eksterne wêreld. Hy praat oor die onmoontlikheid om die natuur uit bewussyn en denke te verwyder. Al is die filosoof seker van hierdie idealistiese pogings, is dit gebaseer op die aanname van die bestaan ​​van 'n bonatuurlike beginsel. Spekulatiewe idealisme wek volgens hom 'n bonatuurlike gees oor die natuur, waardeur die bestaan ​​daarvan buite die bewussyn onmoontlik word.

Feuerbach is 'n kritikus van godsdiens. Die filosoof verstaan ​​die kern van godsdiens vanuit 'n antropologiese oogpunt. In hierdie verband word godsdiens gereduseer tot die ontwikkeling van die burgerlike ateïsme. Feuerbach stem saam met die argumente van die materialiste van die sewentiende en agtiende eeu, waarvolgens elementêre natuurkragte tot menslike vrees aanleiding gee. Onder die invloed van hierdie vrees verskyn 'n godsdienstige gevoel. Feuerbach vul egter hierdie materialistiese oordeel aan: hy sê dat godsdiens nie net die vrees van 'n persoon weerspieël nie, maar ook sy hoop, ideale, lyding, probleme, ambisies. Die filosoof glo dat God is wat die mens streef om te wees, en daarom vul die lewensbelangrike inhoud godsdiens in sy geheel. Godsdiens is dus nie nonsens of illusie nie.

Godsdiens verskyn in 'n vroeë stadium van menslike ontwikkeling. Dit is met hierdie stadium van die menslike geskiedenis dat die filosoof die geboorte van godsdiens verbind. Gedurende hierdie historiese periode kon die mens nie natuurlike verskynsels betroubaar verstaan ​​nie. Hy kon nie alles waarop sy lewe afhang, korrek interpreteer nie. Daarom het die mens in daardie dae natuurlike verskynsels begin aanbid. Feuerbach vestig die aandag daarop dat diere ook van die natuur afhanklik is, en in veel groter mate as mense. Ten spyte hiervan is diere nie verbeelding, denke en geestelike lewe nie. Godsdiens ontstaan ​​op grond van die persoon se vermoë om abstrak te dink. Volgens die filosoof is die menslike hart die wese van godsdiens. Die menslike hart streef daarna om lief te hê en te glo, en dit is die belangrikste verskil tussen die koue rede. Die hele persoon word weerspieël in godsdiens. As hy dieper in hierdie saak ingaan, verklaar Feuerbach dat die mens nie wil sterf nie, en daarom glo hy in 'n onsterflike wese, die mens wil perfek wees, en daarom glo hy in 'n perfekte wese. Op 'n soortgelyke manier verklaar die filosoof godsdiens - dit is 'n antropologiese begrip.

Feuerbach is 'n hervormer van godsdiens. Die filosoof het gereeld herhaal dat die bestaande idees oor die wêreld - godsdienstig fantasties - vernietig sou word, sou 'n persoon op aarde kan bereik wat godsdiens hom eers na die dood belowe. Godsdienstige gevoel kan volgens die filosoof nie oorkom word nie. Die liefde van een persoon vir 'n ander is ook 'n godsdienstige gevoel. In sulke interpretasies word ateïsme gesien as 'n godsdiens sonder God. Hierdie soort godsdiensbegrip is baie breed. Dit is 'n taamlik swak punt in Feuerbach se antropologie. Dit stel u in staat om die opkoms van godsdienstige gevoelens te regverdig. Hierdie filosoof verminder die rol van godsdiens in die geskiedenis prakties tot die basiese geestelike lewe van die mens.

Feuerbach se materialistiese leerstelling van die natuur is die basis van sy filosofiese antropologie. Die natuur is die enigste werklikheid - hierdie oordeel van die filosoof is gekant teen godsdiens en idealisme. Die mens is die hoogste produk en dienooreenkomstig die uitdrukking van die natuur. Die natuur dink aan homself en voel homself danksy die mens en in die mens self. Die filosoof is seker dat die natuur niks daarbo en onder dit het nie, daarom kan 'n mens nie saamstem met die argumente van die idealiste wat verband hou met die verswakking van die natuur nie. Volgens Feuerbach is die volgende begrippe ook sinonieme: "natuur", "werklikheid", "werklikheid", "saak", "wese", aangesien dit in wese dieselfde ding beteken.

Die natuur is oneindig in tyd en ruimte. Slegs die opkoms van individuele verskynsels kan deur tyd bepaal word, terwyl die natuur self ewig is. Hierdie hipoteses kan vanuit die oogpunt van 'n gegewe filosoof bewys word, nie net met behulp van kennis nie, maar ook met die ganse menslike lewe. Geen natuurverskynsels kan 'n dubbele bestaan ​​hê nie (dit word bewys deur die ervaring van die mens), daarom bestaan ​​die ander wêreld nie. Die filosoof poog om die meganiese begrip van die natuur wat onder die materialiste van die agtiende eeu plaasgevind het, te oorkom. Menslike gewaarwordinge is uiteenlopend. Hierdie verskeidenheid stem ooreen met die verskeidenheid natuurlike eienskappe. Feuerbach verstaan ​​die eenheid van die natuur en die mens vanuit 'n antropologiese oogpunt.

Menslike aktiwiteit en sy emosionele lewe is van groot kognitiewe belang. Feuerbach is dus glad nie beperk tot die beskrywing van die rol van die sintuigorgane in menslike kognisie nie. Dit kenmerk egter sensoriese aktiwiteit sonder aansluiting by materiële produksie.

Teoretiese denke word nie deur Feuerbach beskou as 'n belangrike kognitiewe funksie van 'n persoon nie. Dit is nie waar nie. Feuerbach neem nie sindata in ag nie. Hy waardeer die rol van kognisie wat deur die sintuie verkry word, baie. Maar hy erken ook die belangrike rol van denke. Dit bestaan ​​uit die ontleding van empiries verkryde data en die begrip van hul verborge inhoud. Menslike denke moet vergelykbaar wees met sensoriese nadenke. Sensoriese persepsie is dus die kriterium vir die waarheid van denke. Feuerbach verklaar wel dat so 'n vergelyking in die werklikheid nie altyd moontlik is nie. Dit is gebaseer op die feit dat 'n persoon in die proses van dink nie net die hede, maar ook die verlede en die toekoms erken. Dit beteken dat hy begryp wat nie meer daar is nie, en wat nog nie bestaan ​​nie. Feuerbach kom egter nie tot die gevolgtrekking oor die verband tussen praktyk en teoretiese kennis nie. Alhoewel, soms praat 'n filosoof oor die praktyk. Feuerbach is byvoorbeeld van mening dat die praktyk die vrae kan oplos wat teorie nie kan oplos nie. Hy het egter nie 'n wetenskaplike begrip van die praktyk nie.

Feuerbach se sosiologiese sienings is die oorspronklikste deel van sy teorie. En terselfdertyd is die minste ontwikkel. Die filosoof kon vanuit 'n wesenlike oogpunt nie die openbare bewussyn en sosiale lewe verstaan ​​nie. Hy het nie tot 'n materialistiese begrip van die geskiedenis gekom nie, omdat hy geglo het dat dit die menslike gevoeligheid is wat die belangrikste krag agter die gedrag van die hele samelewing en die individu is.


Kyk die video: Las ideas de Ludwig Feuerbach (Augustus 2022).