Inligting

Kopiereg

KopieregWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Met die toename in die hoeveelheid inligting, die verspreiding van nuwe soorte draers, is die kopiereg tans baie skerp. Daar is soveel vrae oor die gebruik van kopieregmateriaal, en die polariteit van menings wissel van "alles is moontlik" tot "niks is toegelaat nie", wat tot sommige mites aanleiding gegee het.

'N Werk word nie beskerm nie, tensy daar 'n kopieregkennisgewing daarop is. Hierdie benadering was tradisioneel vir lande met 'n Angelsaksiese regstelsel. In 1886 verskyn die Bernkonvensie vir die beskerming van literêre en artistieke eiendom egter, wat die benadering verander het. Hierdie veelvlakkige dokument self is amper vandag die belangrikste, wat outeursregkwessies reguleer. Danksy hom, in die Verenigde State sedert 1 April 1989, word alle oorspronklike werke wat deur die skrywer se werk geskep is, deur die wet beskerm sonder om 'n kopieregkennisgewing daarop te hê. Dit wil sê, 'n werk kan oorweeg word onder die beskerming van die wet as daar geen vaste oortuiging is dat dit nie beskerm word nie. Daar is inderdaad sommige materiale wat nie meer beskerm word nie omdat dit nie die genoemde kennisgewing het nie. Een ding is egter duidelik: u moet geen risiko's in hierdie saak neem as daar nie sekerheid is nie. Dieselfde outeursregkennisgewing versterk die beskerming nog meer - daarmee blyk die skrywer sy potensiële gebruikers te waarsku oor die beskerming van sy arbeid, en dit sal makliker wees vir prokureurs om die feit van kopieregskending in die hof te bewys. Dus, enige werk wat deur die wet beskerm kan word, sal in werklikheid daardeur beskerm word. 'N Soortgelyke benadering is van toepassing op foto's en foto's. Dit wat in tydskrifte gedruk is, kan nie geskandeer word om op die internet te verskyn nie. Daarom is die geringste onsekerheid in hierdie geval die basis vir die weiering daarvan. Die outeursregkennisgewing lyk so: "Copyright by ". In plaas van die woord "kopiereg", gebruik hulle dikwels die teken "c" in 'n sirkel en kry ©. Dit bied egter nie wetlike beskerming nie, net soos die uitdrukking "Alle regte voorbehou", wat vroeër gebruik is.

Ek oortree nie die wet as ek nie wins uit die gebruik van materiaal met kopiereg ontvang nie. In werklikheid, selfs in hierdie geval, kan die hof vergoeding beveel. Die feit dat u wins maak, sal slegs die grootte van die boetebetalings beïnvloed. Daar is geen ander verskille nie. Inbreuk op kopiereg kan die regtehouer aansienlike skade berokken, selfs al het u nie inkomste uit sulke optrede ontvang nie. Dan sal die hof jou dwing om te vergoed vir die skade wat aangerig is.

As 'n werk op die internet gepubliseer word, is die outeursreg daarvan nie meer van toepassing nie, dit is in die openbare domein. Die wet bepaal dat indien die beskermingsperiode vir werke nie verstryk het nie, geen van hulle in die openbare domein kan wees sonder die direkte begeerte van die skrywer nie. Hiermee word die aanduiding van sy of die kopiereghouer bedoel: "Ek stel hierdie werk in die openbare domein vry." As u dink dat die voorkoms van 'n werk op die internet die moontlikheid van onbeperkte kopiëring impliseer, is dit 'n fout. Die internet is nie 'n stelsel vir die stoor en verspreiding van kopieregmateriaal nie. Die feit van veelvuldige kopiëring, wat natuurlik vir die internet is, beteken nie dat 'n werk na die openbare domein oorgedra word nie. En die wet impliseer dat kopiëring nie alleen op rekenaars gedoen word nie, maar deur mense. Dit is hulle wat opdragte gee, en net hulle kan die regte toestemming kry. Daar word geglo dat as iemand 'n werk op die internet publiseer, hulle regte het met betrekking tot daardie materiaal. As dit nie bestaan ​​nie, moet die kopieë as vervals beskou word, en die toestemming van die kopiereghouer is nodig vir publikasie. Gevolglik is daar geen beperking op die regte van die skrywer nie. Die oordrag van 'n werk na die status van die openbare domein beteken 'n volledige weiering van die outeur van alle regte op sy werk. Daarom is dit onmoontlik om slegs volgens derdepartymetodes 'n werk na so 'n status oor te plaas onder die voorwendsel van die nie-kommersiële gebruik daarvan.

Daar is niks verkeerd daarmee om iemand anders se werk in nuusgroepe te publiseer as 'n billike gebruik nie. Daar is 'n hele konsep van 'billike gebruik' wat 'n vrystelling van algemene outeursreëls is. Hierdie verskynsel het ontstaan ​​deur die skepping van parodieë, kommentaar, navorsing en nuusberigte met outeursregtelike werke sonder toestemming van die skrywers self. Met hierdie gebruik van materiaal is dit nodig om die bedoelings van die gebruiker en die moontlike skade aan die skrywer van die werk streng in ag te neem. Deur iemand anders se artikel te noem vir kritiek of om dit as leen te gebruik, aangesien daar geen geleentheid was om u eie te skryf nie - verskillende dinge. Miskien wou u net geld spaar sodat besoekers van die werf nie die skrywers van die materiaal betaal nie? As die eerste saak waarskynlik as 'billike gebruik' erken word, sal die res nie. Regverdige gebruik moenie gewoonlik aanvaar word nie, dit is in elk geval 'n uitsondering. Terselfdertyd is daar aansienlike beperkings: u kan die werk nie op maniere en volumes gebruik wat nie deur die doeleindes van die aanhaling geregverdig is nie. Die gebruik van 'n werk mag nie die kommersiële gebruik daarvan benadeel nie; slegs sodanige gebruik wat nie 'n afname in die verkoop van beskermde arbeid behels nie, sal billik wees. Daarom is daar 'n verbod op volledige aanhaling van die werk. Die publikasie van werke in nuusgroepe behels gewoonlik kommentaar van die gebruiker en bespreking van die oorspronklike boodskappe, wat nie die kommersiële gebruik van die oorspronklike boodskap benadeel nie. Gewoonlik word sulke aanhalings as bona fide beskou. Die leer van billike gebruik self word nie streng omskryf nie. Dit is gewoonlik die hof wat van geval tot geval besluit of sodanige gebruik die outeursreg sal benadeel. Die wet beskerm nie die feite en idees nie, dit beskerm hul objektiewe uitdrukking en struktuur. Niemand verbied dit om feite te interpreteer en idees op hul eie manier aan te bied nie.

As u nie kopiereg gebruik nie, kan dit verlore gaan. Boonop kan sommige name deur die wet beskerm word. Die wet bepaal dat outeursreg nie verlore kan gaan nie, dit kan slegs oorgedra word. Volgens die Amerikaanse wet word die titels van werke nie deur outeursreg beskerm nie, terwyl Russiese norme ook die titels van werke beskerm. Dit is moontlik as dit geskep word deur die kreatiewe werk van die skrywer en onafhanklik gebruik kan word. Prokureurs kritiseer hierdie term, omdat dit onduidelik is of dit 'n onafhanklike gebruik van die liedtitel sal wees as die titel van 'n ander liedjie? Daar is 'n meer betroubare manier om name te beskerm - deur die handelsmerkstelsel. As u dit nie gebruik nie, kan dit lei tot die verlies van handelsmerkregte. Besighede probeer gewoonlik handelsmerke registreer vir spesifieke woorde wat verband hou met die dienste of produkte wat hulle aanbied. Byvoorbeeld, Apple Computer het die regte op die woord "Apple" in verhouding tot rekenaars, hoewel die woord ("apple) die algemeenste is. In verband met musiek het Apple Records die regte op hierdie woord. Natuurlik het geen maatskappy die volle regte op die woord nie. nee, hulle besit dit almal slegs in 'n sekere konteks. En die eienaarskap van 'n handelsmerk waarborg glad nie absolute regte nie, in hierdie geval is daar sekere beperkings wat deur die wet bepaal word. Dit is dus verbode om iemand anders se handelsmerk te gebruik op 'n manier wat die outeursreg daarvan kan benadeel. trek voordeel uit die merk om ander te laat om u vir die regmatige eienaar te neem en sodoende onwettige winste te genereer, byvoorbeeld, om die MTV-merk op musiekvideo's te plaas, is 'n uiters onverstandige manier om u produk te bevorder.

As u u eie werk op grond van 'n bestaande werk skep, behoort alle regte aan die nuwe outeur. Kopieregwette stel dit duidelik dat die skepping van afgeleide werke uit bestaande werke die eksklusiewe reg van die outeur van die oorspronklike materiaal is. Selfs die feit dat die skepping van 'n afgeleide materiaal 'n uiters kreatiewe proses kan wees, word nie in ag geneem nie. Die wet bepaal dat selfs wanneer u u eie verhaal skryf waarin die helde van iemand anders se werk deelneem, u toestemming van die outeur van die oorspronklike werk moet verkry. In Amerikaanse wette word daar, in teenstelling met huishoudelike wette, uitdruklik gesê dat dit nie nodig is om sulke toestemmings van outeurs te bekom om parodieë te skep nie. Die begrip 'billike gebruik' wat reeds genoem is, is hier van toepassing: as 'n werk slegs gebruik word om 'n parodie daarop te skep, is die toestemming van die skepper nie nodig nie. En dit is geensins 'n leemte nie - dit is verbode om 'n afgeleide werk te skep wat nie 'n parodie is nie, maar om dit as sodanig te beweer. In Rusland swyg die wette oor die algemeen om parodieë te skep sonder die toestemming van die skrywers. Dit blyk dus dat al die kunstenaars wat nie toestemming van die skrywers ontvang het om hul werke te gebruik nie, die wet oortree.

U hoef nie verantwoordelik te wees vir inbreuk op kopiereg nie - die verweerder in die hof het breë regte. Oor die algemeen is kopieregbeskermingsmaatreëls siviele reg. Daarom is dit gewoonlik siviele regsgedinge wat teen sulke oortreders ingedien word. In die burgerreg is die beginsel van die vermoede van onskuld nie van toepassing nie, in teenstelling met die strafreg. By die oorweging van die kwessie van die beskerming van regte in die hof sal die party wie se argumente vir die regter die oortuigendste lyk, wen.

Inbreuk op kopiereg is nie 'n misdaad nie. Dit is nie waar nie, so 'n oortreding is 'n misdaad. Die Strafkode van die Russiese Federasie in artikel 146 bepaal dat die onwettige gebruik van outeursregte-objekte of die bewilliging van outeurskap, in die geval van groot skade, strafbaar kan wees met 'n boete van tweehonderd tot vierhonderd keer die minimum loon of in die bedrag van die veroordeelde se salaris vir 'n periode van twee tot vier maande. So 'n maatstaf van straf soos verpligte korrektiewe arbeid van honderd tagtig tot tweehonderd en veertig uur en selfs gevangenisstraf tot twee jaar word ook in die vooruitsig gestel. As 'n misdaad herhaaldelik of deur 'n groep met voorafgaande ooreenkoms gepleeg word, neem die hoeveelheid boetes en die strafvoorwaardes aansienlik toe. Die wet maak dus voorsiening vir gevangenisstraf van tot vyf jaar.

Ek doen geen skade deur my optrede nie. Die skrywer moet my nog steeds bedank vir die gratis advertering! Dit is aan die skrywer self om te bepaal of 'n werk sulke gratis advertensies benodig. As hy die behoefte daaraan voel, sal hy self persone vind wat dit sal doen. Moenie vir hom dink nie - sal u hom skade berokken deur u optrede. Waarom nie net vra nie? Dit is gewoonlik nie moeilik nie.

Ek het die stuk per e-pos ontvang. Daarom het ek al die regte om dit op die netwerk te publiseer. Dit is die moeite werd om te onderskei tussen die besit van 'n kopie van die werk en die outeursreg daarvan. Dit is ook die moeite werd om te oorweeg die feit dat e-pos meestal nie geheim is nie. Dit wil sê, die stuur van 'n dokument op hierdie manier met die daaropvolgende verwysing deur die ontvanger op sy eie webwerf is 'n taamlik kontroversiële situasie. Dit sal immers moeilik wees om in die hof te bewys dat die publikasie van die e-pos kopiereg geskend het en ekonomiese skade berokken het.

Dit blyk dat die materiaal van ander mense glad nie gebruik kan word nie? Die antwoord op hierdie mite is in wese 'n veralgemening van bogenoemde. Outeursreg maak nie voorsiening vir 'n absolute verbod op die gebruik van ander mense se werk nie. Die praktyk het bewys dat die betaling van tantieme aan outeurs daartoe lei dat hulle nie net die gebruik van hul werke toelaat nie, maar dikwels ook aan die publikasie en verspreiding daarvan deelneem. Kopiereg het twee doelstellings: om die reg van die skrywer om voordeel te trek uit sy werk te beskerm, en om sy regte om te kontroleer waar en hoe sy werk gebruik gaan word, te beskerm. As u seker is dat u nie hierdie twee fundamentele regte oorskry nie, nie outeurskap en die oorspronklike werk self toepas nie, en sodoende iemand van wettige wins ontneem, sal die hofbeslissing amper wreed teenoor u wees.


Kyk die video: Kopiereg van Fotos op die Internet (Augustus 2022).