Inligting

Anargisme

AnargismeWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Anargisme is die teorie en sienings wat die vryheid van 'n persoon uit enige verpligte beheer van hom of iemand anders se mag verkondig. Anargiste bepleit die opheffing van alle vorme van uitbuiting en dwang. Vir die eerste keer is die idees van anargisme geformuleer deur antieke Griekse en antieke Chinese filosowe. Maar die belangrikste teoretikus en stigter van tradisies is Pierre Joseph Proudhon. Sy werke is in die middel van die 19de eeu gepubliseer.

Anarchisme word vandag grootliks verkeerd verstaan. Om dit te aanvaar of te weier, is dit die moeite werd om van 'n hele reeks waanbeelde ontslae te raak en die anargiste se siening te oorweeg.

Anargisme is chaos en wanorde. Min mense wil chaos rondom hulle sien, wat mense weerhou van die idees van anargisme. Maar 'n ander teoretikus, Pyotr Kropotkin, het onomwonde geskryf dat die leerstelling 'n persoon slegs wil bevry van die juk van kapitaal en die staat. Terselfdertyd word sosiale fondamente nie ontken nie, maar dit vorm die basis. Anargisme wil nie bekommernisse aan die staat toevertrou nie, wat die betrokkenheid van alle lede van die samelewing vereis. En die mite is meer kenmerkend van die moderne samelewing. Chaos is totale dwang, waarin almal almal met geweld kan beïnvloed en nie bang moet wees vir straf nie. Dit is die berugte bestuur. Chaos kom voor wanneer 'n individu die rol van 'n baas of 'n staat probeer. Wettige chaos en regering is die staat. Anargiste glo dat dit sy beheer en monopolisering is wat armoede en onstabiliteit skep. Sonder regerings sou mense minder aansporing hê om misdade teen mekaar te pleeg.

Anargiste is gekant teen organisasie. Hierdie mite kan selfs by wetenskaplike navorsers gevind word. Sommige mense raai dit aan om Mack Stirner nie 'n anargis te beskou nie omdat hy die organisasie 'Union of Egoists' wil stig. Anargiste word uitgebeeld as helder individualiste. Soms is die verspreiding van hierdie mite polities gemotiveerd. Mense word in afwesigheid aangehits teen die teoretici van anargisme en hul 'absurde' sienings. Maar die onderrig self het nog altyd gedink aan organisasie. Slegs die outoritêre vorme daarvan, gebou op sentralisering en hiërargie, word ontken, dié waar besluite van bo na onder neerdaal. Anargiste wil gedesentraliseerde en selfregerende organisasies sien waarin oplossings, inteendeel, opwaarts sou beweeg. Dan sal daar geen verdeling in heersers wees en regeer word nie. In Proudhon kan 'n mens argumente vind vir die opbou van 'n nuwe sosio-ekonomiese stelsel met die beheer van die werkers en die keuse van kandidate wat altyd teruggetrek kan word.

Anargisme is 'n gemodifiseerde burgerlike individualisme. Marxiste, ywerige kritici van anargisme, het hierdie mening voorgestel. Maar is dit moontlik om hierdie leerstelling ondemokraties te noem? Kan die party-diktatuur in die Sowjetunie meer oop en vry beskou word? Anargisme staan ​​vir die ontwikkeling van individualiteit en vryheid van individue, maar demokratiese beginsels bly die basis. Openbare organisasies moenie met die staat geassosieer word nie. Individualisme, daarenteen, regverdig outoritarisme, en vir anargiste word individuele vryheid bepaal deur selfregering en die afwesigheid van hiërargieë, wat van die staat verskil. Die antidemokratiese aard van anargisme lê moontlik daarin dat die meerderheid verkeerd kan wees. Maar minderheidsregering sal in elk geval despoties wees. Anarchisme is dus daarteen om 'n minderheid te vertrou, selfs een wat deur die meerderheid gekies word. Dit sal help om magsmisbruik te beskerm.

Anargiste is slegs gekant teen die staat. Hierdie mite verberg doelbewus 'n belangrike deel van die leer van anargisme. Maar die eerste teoretikusboek is glad nie aan die staat gewy nie, maar aan eiendom. Sy is openlik diefstal en mag genoem. Die eienaar tree immers op as die eienaar in verhouding tot die een wat die voorwerp gebruik. Dit is hoe uitbuiting begin. Proudhon het tot die gevolgtrekking gekom dat die eiendom afgeskaf moet word. Dit moet besit word deur die groepe mense wat dit gebruik. Hierdie stelsel van regte word besit genoem, en dit moes loonarbeid vernietig. Dit is, in 1840 het die anargiste werkers se beheer oor produksie geëis. Die ontleding van die aard van eiendom komplementeer die ontleding van die staat; hierdie beginsels is nou verwant.

Die menslike aard is anargisme onmoontlik. Kropotkin het nie probeer om 'n persoon te idealiseer nie, en het anargiste beter as ander mense verteenwoordig. Krag kan die beste bederf. Teorieë oor regeringsbeheer en ewewig is slegs bedoel om die magtiges van die wêreld te verseker dat dit hulle is wat die prosesse beheer. Maar hoe kan die onvolmaakte mag oor ander kry? Anargiste sien mense soos hulle is, daarom haat hulle mag wat 'n persoon bederf. Proudhon het geskryf dat die mens met gelykheid begin het en daarmee sal eindig.

Anargisme is utopies. Anargie moet nie as 'n geïdealiseerde en onbereikbare wêreld beskou word nie. Die stryd om vryheid verander mense al. Kropotkin het diegene wat staatsidees ondersteun, as utopiërs beskou. Hiërargie lei slegs tot skade, terwyl weerstand daarteen die karakter verhard. Die nuwe wêreld kan slegs in die stryd met die vorige wêreld verskyn.

Anargisme - die sienings van Proudhon. Dit is onmoontlik om so 'n grootskaalse onderrig met een persoon te assosieer. Per slot van rekening is mense geneig om foute te maak. Dieselfde Proudhon, wat die basiese idees van anargisme geïdentifiseer het, het in kwessies van feminisme absoluut verkeerd geblyk. Die denker met sy seksisme het sy eie postulate weerspreek. Dit is onmoontlik om die alledaagse lewe uit te sluit van die kritiese ontleding van die hiërargie, en slegs die aangeleenthede rakende staat en eiendom op die spits laat. Die twyfel van Proudhon oor stakings word nie deur Bakunin, Kropotkin en ander anargistiese rewolusionêres gedeel nie. Die leer word nie deur iemand alleen bepaal nie, dit word voortdurend ontwikkel en aangevul.

Anargiste is ateïste. Dit is ook 'n redelik gewilde mite. Maar in sy werke het Bakunin, hoewel hy die bestaan ​​van God ontken het, gemeen dat elkeen 'n dienskneg van enige kultus kan wees en selfs godsdienstige geboue op eie koste kan bou. U hoef net die kerk van die invloed van die korporasie te ontneem, wat nuwe aanhangers opvoed en direk in die politiek inmeng. En Proudhon het self gesê dat die kerk eers veroordeel moet word om godsdiens te veroordeel. Terloops, soortgelyke gedagtes word in die laat Tolstoj aangetref.

Anargisme behels geweld. Onder anargiste is daar beide aanhangers van pasifisme, en omgekeerd. Vandag heers die eerste standpunt, maar dit was helaas nie altyd so nie. Aan die einde van die 19de en die begin van die 20ste eeu het terroriste met bomme die publiek lank geleer tot die beeld van 'n militante anargis. Maar Proudhon het self gesê dat gelykheid deur woord gewen moet word, nie deur die swaard nie. Dit is gebaseer op die beginsel van nie-aggressie. Niemand mag krag uitoefen ten opsigte van die persoon of eiendom van 'n ander nie.

Anargisme is teen skole en onderwys. Bakunin het geglo dat dit regtig nodig was om alle staatsuniversiteite af te skaf. Maar hy het ook voorgestel dat die versorging van onderwys aan gemeenskappe en gratis verenigings oorgelaat moet word. As dit vir hulle voordelig is, sal die jong man die kennis ontvang wat hy benodig. In openbare skole sien anargiste 'n ander meganisme wat elemente van 'n hiërargiese struktuur skep. In sulke skole word 'n persoon die reg ontneem om te wees soos hy wil. En gehalte-onderwys bly ontoeganklik vir die breë armes.

Anargiste teen paaie en infrastruktuur. Weereens, die punt is dat paaie, indien nodig, deur gemeenskappe gebou moet word. Dit is nie moeilik om befondsing te kry nie - deur middel van advertering geld by bestuurders in te samel. Die ondernemings waarheen dit lei, kan ook paaie bou. Maar die anargiste sien nie nodig om die staat hier te gebruik nie. Almal moet deur vraag en aanbod gedryf word. Soortgelyke sienings oor veiligheidskwessies, brandweer, nooddienste. Hoe meer 'n diens deur die samelewing gevra word, hoe beter sal die kwaliteit en prys daarvan in 'n vrye, mededingende mark wees.

Daar is tans geen anargisme in Rusland nie. Daar is baie anargistiese neigings in ons land. Selfs vandag in Rusland is daar takke soos die anti-kernbeweging, anarcho-sindikaliste wat gratis veganistiese voedsel versprei, nie bomme nie, en antifasciste. Fascisme is die belangrikste antipode van anargie, so dit is onmoontlik sonder die antipode van 'n totalitêre regime.

Anargisme kan mense nie van roof, verkragting en moord verhinder nie. Die feit dat die wêreld rondom ons besmet is met geweld, laat u wonder - kan ons dit enigsins ontslae raak? Selfs korrektiewe instellings, gevangenisse, het skole van misdaad geword. Regeringsoorloë teen dwelms maak miljoene misdadigers. Dit is duidelik dat die huidige stelsel nie perfek is nie, so waarom probeer u nie 'n nuwe derdeparty-oplossing nie? Anargiste is van mening dat wanneer die kwessie van persoonlike veiligheid nie deur die staat nie, maar deur individue en ondernemings self begin word, die misdadiger twee keer sal dink voordat hy optree. Patrollies, wat teen huur gefinansier word, kan bestel. Miskien sal beskermde privaat paaie meer aandag trek as onveilige paaie. Die regering stel 'n enkele oplossing op, terwyl daar sonder die staat onbeperkte keuse sal wees.

Sonder die mag van die regering sal groot ondernemings oor alles begin regeer. As die samelewing sy regering verloor, sal die verbruiker regeer. En groot groot korporasies help die owerhede gewoonlik net om beheer oor die kleinsakesektor te behou. Dit is in hulle belang dat wette en regulasies aanvaar word. Vir so 'n korporasie om ryk te bly sonder sy voorportaal, moet hy 'n kwaliteit produk teen 'n mededingende prys skep. Maar is dit sleg? Vir 'n korporasie om te oorheers, moet dit óf meer geld hê as alle ander mededingers, óf mense moet dit as wettige mag beskou. Maar die eerste oomblik is onmoontlik op die mark sonder die invloed van die staat, en die laaste een bepaal net die regering en godsdiens. Die idee dat McDonald's die samelewing kan verslaaf is absurd, niemand sal die wettige gesag van die nar Ronald oorweeg nie.

Anargiste is dwelmverslaafdes. Daar is 'n mate van waarheid hierin, maar daar is dwelmverslaafdes onder die verteenwoordigers van ander politieke en sosiale leerstellings, sosiale groepe. Mense wat skepties is oor die owerhede, is ook skepties oor die regering se veldtog vir dwelmmiddels. Baie anargiste is eksperimente in die lewe en gebruik die hulpmiddel wat nuttig is. Dieselfde dagga help baie om te ontspan, dit word toenemend as 'n middel beskou. Maar daar is ook onder die anargiste wat dwelms haat. Hierdie filosofie lok denkers uit verskillende lewensterreine. Moet dus nie alle anargiste as dwelmverslaafdes brandmerk nie.

Anargiste is nie ernstig nie, hulle weet niks van die politiek nie. Om 'n anargis te word, moet u goed vertroud wees met die politiek. Dit is mense wat 'n obsessie met hul idee het wat die toekoms van die mensdom ernstig bespreek. Anargiste verstaan ​​historiese patrone en sien objektief wat die regeringsmag is. Dit is 'n gewelddadige, monopolistiese en nie-winsgewende mag. As u 'n anargis oor 'n politieke kwessie vra, kan u 'n lang, gedetailleerde gesprek verwag.

Anargiste kan nie die land teen buitelandse indringers verdedig nie. In 'n staatlose samelewing sal selfs meer mense dit verdedig. In plaas van een militêre man wat deur die staat ondersteun word, kan daar onder anargisme veel meer opstaan ​​vir beskerming, wat deur hul belangstellende kliënte gefinansier sal word. Verdediging is dieselfde besigheid as ander, omdat mense in veiligheid wil leef en hulself moet beskerm teen die gewapende omheining van vyande en mededingers. Oorlog is voordelig as dit op belastingvloei parasiteer. Onder anargisme sal die verdedigingsvermoë toeneem, asook persoonlike verdediging. Sou dit maklik wees om 'n land oor te neem waar een van die miljoene burgers vuurwapens by die winkel kan koop?

Anargiste beskou hulself alwetend. Anders as Demokrate, Republikeine, sosialiste, kommuniste, liberale en ander, gee anargiste nie voor om te weet wat die beste vir 'n persoon is en hoe om te lewe nie. Daar word aanvaar dat slegs die burger dit op grond van sy eie belange moet bepaal. Anargiste het verskillende teorieë oor die moontlike werking van die samelewing, maar die belangrikste is om aggressie uit te sluit. En onder hierdie maatstaf val geen regering wat met mag toegerus is nie.

Anargisme aanvaar dat daar geen reëls is nie. Anargisme ontken nie reëls of wette nie. Die belangrikste hier is die afwesigheid van regeerders. 'N Persoon is steeds verantwoordelik vir sy dade en eiendom. Dit is net dat die wette van 'n woonkompleks in 'n staatlose samelewing in 'n woonstel werk, en in 'n afdelingswinkel die wette van hierdie einste winkel. In 'n rustige gesinsarea sal geraas in die aand verbied word, en êrens kan partytjies en dwelmmiddels toegelaat word. Die padveldtog sal die bestuursreëls skryf en so aan. Besighede sal dom, onredelike wette laat vaar, want dit sal kliënte vinnig afskrik. In 'n gedesentraliseerde samelewing het ons persoonlike vryheid en reëls beheer nie ons lewens nie. As daar sprake is van eienaarskap of oortreding van die reëls, 'n misdaad wat gepleeg is, kan privaat howe of arbitrasiemaatskappye dit beslis. Hulle sal sukses en erkenning behaal deur billike besluite te neem. Op hierdie manier sal dit moontlik wees om weg te kom van die staatsmonopolie op arbitrasie en korrupsie in die howe. En dit is maar een van die idees.

Anargisme kom neer op graffiti, gebreekte glasvensters en onluste. Vandalisme was nog nooit 'n doel op sigself vir anargisme nie. Sulke optrede vorm deel van die stryd teen die staatstelsel met oorheersing oor die individu. Dit is mag wat geweld teel.

Anargiste is net nog 'n politieke party wat die mag wil aangryp. Die doel van die anargiste is nie om die mag te gryp nie, maar om dit te vernietig.

Deur hul optrede benadeel anargiste die nasionale belange. Dit is heel moontlik dat die begrip 'nasionale belange' die belange van die regerende elite verberg. Die mense kry dieselfde oorloë, belasting, vervolging van die polisie en inbreuk op regte. Mense het hul eie belange, waardeur hulle hulself kan organiseer.

Anargiste is slakkers wat nie wil werk nie. Onder anargie sal arbeid deur roof vervang word. Anargiste sien 'n samelewing waarin arbeid vry sal wees. En werk onder omstandighede van gedwonge uitbuiting, wanneer die inkomste styg, kan nie 'n kwessie van trots wees nie.

Anargisme kom vroeër of later op kommunisme neer. In die anargistiese beweging self is daar geen konsensus oor hierdie kwessie nie. Anargokommuniste beskou dit as onaanvaarbaar om gehuurde arbeid en die teenwoordigheid van private eiendom te gebruik. Hierdie groep is van mening dat dit na die val van die staat moontlik is om alles aan almal te versprei en van almal te eis volgens hul vermoëns. Maar die anargo-kollektiviste en anargo-individualiste erken eiendom, sowel as die mensereg om vrywillig op enige plek te werk, ook op grond van arbeidsverhoudinge. In 'n samelewing waar daar geen dwang is nie, is verskillende modelle moontlik. Maar in die algemeen is anargiste teen monopolieë in die politiek en ekonomie. Ondernemings moet aan werkers uitgekontrakteer word, en ekonomiese strategie moet deur die toestemming van die werkers bepaal word.

Anargiste kan nie sosiale sekerheid vir gestremdes bied nie.Daar word geglo dat niemand, behalwe die staat, pensioenarisse en gestremdes kan ondersteun nie. Maar deur dit te doen, plaas die owerhede die samelewing op die naald. Fondse vir pensioene en voordele word deur die mense self onttrek ten koste van belasting en belasting, tariewe en inflasie. Maar die meeste van die gelde word glad nie spandeer op die onderhoud van pensioenarisse nie, maar aan amptenare, die polisie en die leër. Miskien kan bejaardes beter onderhou word sonder tussengangers? In 'n staatlose samelewing is sosiale sekerheid op verskillende maniere moontlik - ten koste van die span, vrywillige liefdadigheidshulp, dieselfde familielede.


Kyk die video: Apa itu Sosialisme? Dijelaskan Dalam 8 Menit (Augustus 2022).