Inligting

Sosiale illusies

Sosiale illusiesWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Sosiale illusies is 'n ingewikkelde, 'n hele stelsel van nie altyd voldoende voorstellings van 'n persoon in die samelewing en die samelewing as 'n eenheid, oor homself, oor sy burgers (as ons hieroor praat nie), en die verhouding - die samelewing met elke persoon, en die persoon met die samelewing. Boonop is sosiale illusies sosiaal, gevorm deur eksterne invloede (die situasie in die wêreld, sosiale ongelykhede, ens.), Die persepsie van 'n persoon in die besonder en die samelewing as geheel, menings oor die onderwerpe van ander samelewings en kulture.

Dikwels word 'n opinie gebaseer op fantastiese (areal, verkeerde) idees en oortuigings, waardeur die beoordelings van 'n persoon se eie status, of die samelewing en hul rol in die geskiedenis van die mensdom in die algemeen, oorskat of onderskat. 'N Opvallende voorbeeld van 'n sosiale illusie is die "spook van kommunisme" wat jare lank in Europa rondgedwaal het, en slegs in die gedagtes van mense wat hierdie politieke oriëntasie ondersteun het. Terselfdertyd het Europa in werklikheid vry van die "spook" gebly.

Die basis van die illusoriese voorstelling is onvolledig (uit konteks geneem), verwronge (doelbewuste of latente) inligting, vermeng met fiksies en vervalsings, inligting oor historiese gebeure, feite, die werklike stand van sake in lande, en hul sosio-ekonomiese en politieke stand, ontwikkelingstendense ( die "vervalle" Weste het 'n lang tyd 'n sosiale illusie van die Sowjet-volk gebly).

Wetenskaplikes en praktiserende sielkundiges beskou sosiale illusies as een van die kragtigste faktore in die sosiale mobilisering van die samelewing, 'n instrument van die fiktiewe gemoedstemming van die bevolking. Hulle vind die verklaring hiervoor in die krag van die eenvoud van die beelde wat geskep is, die moontlikheid om hulle met simbole en metafore te versadig, wat die meeste mense nog altyd beïndruk het (omgekeerd afhangend van die vlak van opvoeding en intelligensie). Die verskil tussen rasionele en duidelike konstruksies van werklike argumente, kundige beoordelings en die skepping van sosiale illusies lê juis in die maklike waarneming van die gemeenskap deur meer toeganklike en assimileerbare allegorieë wat met behulp van die media en oproeriges ingeplant is.

Die massabewussyn beskou illusie-simbole met groot opgewondenheid as sy eie pogings om die werklikheid te ontleed, daarom word dit meer en meer gereeld gebruik om die openbare bewussyn te vorm "en motiveer die rigting van die massa-bewussyn, wat die werklikheid maklik en eenvoudig deur sosiale illusies vervang word.

Dit is maklik om illusies te vorm, dit is genoeg om die konfigurasies en beelde van die kollektiewe latente en onbewuste (mitologiese plot, Bybelse waarhede, argetipes, spookagtige simbole) van verbeelding in konkrete, historiese gebeure te beliggaam. Hulle word oor die hele wêreld geskep, in verskillende historiese tydperke, deur die dominante ideologie. Daarna, met behulp van propaganda, begin al hierdie simbole gerepliseer en in die massamedia uitgesaai word.

En hulle gebruik dit steeds vir substandaard manipulering van die openbare mening, dit gebruik vir die doeleindes en belange van 'n bepaalde sosiale elite wat tans aan bewind is, of kragte wat in 'n gegewe spesifieke periode 'n dominante posisie en totale beheer oor die openbare bewussyn soek.

Die resultaat van sulke manipulering van die openbare bewussyn is 'n situasie waarin die werklike persepsie van die werklikheid onmoontlik word. 'N Aantal patrone wat uit manipulasies voortspruit, lei daartoe dat sielkundiges onder die belangrikste aspekte van onkritiese persepsie deur opgelegde sosiale illusies, bewuste (en onderbewuste) ignoreer van die ontwikkelingpatrone van historiese verskynsels en onvoldoende aandag aan elke persoon aan die werklike probleme van sosiale teorie en analitiese berekeninge.

Bykomende argumente vir die skade van sosiale illusie sluit politieke beheer en ideologiese sensuur in die media in, onvoldoende bevoegdheid van sosiale kundigheid, kunsmatige isolasie en beperkings wat geskep word vir eksterne en interne sosiale kommunikasie. Al hierdie parameters van manipulasie is direk afhanklik van politieke mites, godsdienste, nasionale ideologieë en hou uiteindelik 'n bedreiging vir die sosio-ekonomiese welstand van enige land in.

Die sosiale illusie-siening van die lewe, die meer verspreide onder die massas, is ver van skadelik, anders as snaakse optiese prente. 'N Sosiale ineenstorting van bewussyn ontstaan, aangesien sosiale illusies, veral die wat kunsmatig ingeplant is, lei tot geestelike teleurstelling en verwoesting, word verskoning van menings vervang deur gewelddadige kritiek, en ware en suiwer geloof maak plek vir hartseer en soms selfs kwaadwillige skeptisisme.

Sodra 'n persoon in die besonder en die samelewing as geheel die illusoriteit en onbereikbaarheid in die werklikheid van sulke verstaanbare doelwitte begin besef, vind die hele utopie en teenstrydighede van die werklikheid plaas, die isolasie van konsepte van die werklikheid, vind 'n verandering in die sosiale klimaat plaas. En gevolglik is daar massiewe alkoholisme of fanatieke afwyking van godsdiens. In elk geval word sosiale illusies altyd vervang deur nugterheid, 'n herevaluering van waardes, en die soeke na 'n nuwe ideaal - dit wil sê sosiale illusies in die samelewing - is 'n voortdurende verskynsel, wat herinner aan 'n spirituele kringloop.

Die natuurlike oorsake van sosiale illusies oor 'n individu is biologies, sielkundig en direk sosiaal. Maar hierdie onderverdeling is feitlik die enigste faktor waarin sielkundiges van oor die hele wêreld op hierdie gebied saamwerk. Die sielkunde se werklike meganisme van die ontstaan ​​van sosiale illusies, sowel as die faktore wat die ontwikkeling daarvan beïnvloed, word swak deur sielkundiges bestudeer, en wetenskaplikes het baie teorieë hieroor.

Die meeste teorieë lê op die gebied van sielkunde, maar sommige van hulle bevat filosofiese postulate en ekonomiese elemente. As u sosiale illusies bestudeer, kan u faktore soos ouderdom en geslagskenmerke van die persoon se persoonlikheid, persoonlike eienskappe en kennisvlak, die mate van opvoeding en opvoeding nie ignoreer nie. Gesindhede (stabiele neigings tot 'n spesifieke vorm van gedrag in 'n sekere situasie), sosiale houdings, waardeaardigings in die gesin en paradokse van genetiese invloed speel 'n belangrike rol in die persepsie van die sosiale wêreld.

Sielkundiges beskou die belangrikste faktore as houdings, persoonlike paradokse, sosiale houdings en menslike behoeftes vir persoonlike waarde-oriëntasies. Natuurlik kan 'n mens nie die groot invloed van stereotipes, gerugte, die emosionele toestand van elke persoon en die algemene ekonomiese situasie in die land ontken by die skep van sosiale illusies nie. Hierdie konsepte is baie na aan mekaar, aangesien hulle, ongeag hul aanvanklike oriëntasie, indirek die direkte verband tussen die persoonlikheid, die leefomgewing en die sosiale illusoriese werklikheidsbeskouing verklaar.

Die samelewing en die eienaardighede van 'n mens se innerlike wêreld, sy opvoeding, is onlosmaaklik verbind en verweef tydens nie net 'n persoon se lewe nie, maar ook 'n sekere politieke en ekonomiese periode. Daarom bepaal sosioloë, politieke wetenskaplikes en sielkundiges met vertroue die invloed van sosiale status, samelewing, paradoksale sienings oor die ontstaan ​​en ontwikkeling van sosiale illusies.

Baie wetenskaplikes regoor die wêreld beskryf gevalle van histeriese massa-verskynsels wat hul voorkoms verbind met 'n spesiale variant van manifestasie van sosiale illusies. Daar is bekende gevalle van massahisterieke wat in individuele dorpe en stede en in lande voorkom. Die kern van massahisterie is 'n spesifieke sosiale illusie, wat in elk geval veroorsaak word deur sekere werklike verskynsels, wat verkeerdelik deur die samelewing waargeneem word, en onverwags deur 'n groot aantal mense op dieselfde manier geïnterpreteer word. 'N Presiese definisie van die meganisme van hierdie verskynsel bestaan ​​ook nie, hoewel dit duidelik op die kruispunt van sielkunde, geloof en die innerlike kultuur van individue by die episentrum van die gebeurtenis is.

Oor die eeue van sy ontwikkeling verwerf elke volk 'n bepaalde paradoksale styl van persepsie, situasies, prosesse wat 'mense' se sosiale illusies vorm, wat slegs kenmerkend is van hierdie volk, en die hoofrol daarin hoort tot die onbewuste instinkte van emosies, nasionale tradisies en die mentaliteit van die mense (byvoorbeeld N.A. Berdyaev het aangevoer dat die belangrikste kenmerk van die Russiese nasionale bewussyn juis paradoksaliteit is).

In beginsel ontstaan ​​sosiale illusies as gevolg van die feit dat 'n persoon voortdurend in die samelewing is, en gevolglik nie kan abstrak van die gedagtes oor die samelewing en die grondslag en ontwikkeling daarvan nie. En as gevolg daarvan, onder die invloed van sy eie persepsie van die samelewing, begin 'n persoon sy eie idee vorm van die strata van die bevolking, klasse en groepe wat hierdie samelewing uitmaak. So kom daar 'n dun draad na vore waaruit 'n groot bal sosiale illusie ontspan.

Sosiale illusies kom meestal voor by mense wat hul plig as gevolg van die struktuur en ontwikkeling van die samelewing in die algemeen en van 'n persoon in die besonder te make het, dit geld vir politici, politieke strateë, bemarkers, media-werkers en maatskaplike werkers. In die algemeen is almal wat nie net die skeppers van sosiale illusies is nie, maar ook hul hoofrolspelers. Dit is vir hulle dat die twyfelagtige "eer" behoort tot die vorming van 'n illusoriese persepsie deur die breë massa werklike gebeure.

In verband met hierdie behoefte verwerf hulle relevante kennis en ervaring, wat hulle help om tussen verskillende groepe van die kiesers te onderskei, sodat die effek van die bereiking van doelstellings so groot as moontlik is (byvoorbeeld verbruikersgroepe, sosiaal, geslag). Wetenskaplikes en sielkundiges het egter lankal bewys dat hulle, hoewel hulle 'n illusoriese persepsie van die samelewing vorm, hulself aan die barmhartigheid van sosiale illusies beskou, aangesien hulle die samelewing nie sien soos dit in die werklikheid bestaan ​​nie, maar soos dit in hul persoonlike persepsie voorkom, afhangende van hul party. of professionele voorrade.


Kyk die video: 95% Ziet het eerst NIET maar dan.. Optische Illusies (Augustus 2022).